Chính sách bảo mật

75Marathons (“75M”) cam kết bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật được cập nhật này mô tả rõ ràng hơn các phương pháp thực hành dữ liệu của chúng tôi, cũng như cách bạn có thể quản lý và kiểm soát dữ liệu bạn chia sẻ với 75M.

chinh sach bao mat 75marathons

Xin lưu ý rằng nếu bạn ở Liên minh Châu Âu, bạn phải chọn tham gia để tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ 75M. Vui lòng chọn các kênh liên lạc tại đây.

 • Website: https://75marathons.com/
 • Email:732@gmail.com
 • Địa chỉ: 75 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Twitter: https://twitter.com/NguynNg88321635
 • Facebook: https://www.facebook.com/75marathons
 • Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKhwxthY5XjPA695ezJfhRw
 • Pinterest:pinterest.com/ariesnguyen732

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ 75M.

 1. Mục đích

75Marathons (“75M”) là một tổ chức phi lợi nhuận,  chuyên tạo ra các sự kiện chạy đẹp mắt, bao gồm các giải chạy Full Marathon, Half Marathon, 10km, 5km, Trail… 75M hiểu rằng sự riêng tư và bí mật của thông tin cá nhân mà nó nhận được liên quan đến các sự kiện này, từ những người tham gia cuộc đua và những người khác, là quan trọng và phải được bảo vệ.

Chính sách Bảo mật này mô tả các thực tiễn về dữ liệu của 75M liên quan đến thông tin đó và nó mô tả cách bạn có thể quản lý và kiểm soát dữ liệu mà bạn chia sẻ với 75M. Chính sách Bảo mật này cũng giải thích các hoạt động của 75M liên quan đến dữ liệu chung có thể được thu thập từ việc bạn sử dụng các trang web của nó (“dữ liệu tổng hợp”).

Xin lưu ý rằng các thông lệ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do 75M thu thập hoặc nhận được. Chính sách Bảo mật này không nhằm mục đích áp dụng cho bất kỳ công ty bên thứ ba nào mà 75M ký hợp đồng để đăng ký cuộc đua.

Tương tự như vậy, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào có liên kết trên trang web của chúng tôi, cũng như cho bất kỳ nhà cung cấp, nhà tài trợ, đối tác, chi nhánh hoặc trang web mạng xã hội nào.

Vui lòng xem lại các chính sách bảo mật riêng biệt của các công ty bên thứ ba đó về các thông lệ dữ liệu tương ứng của họ. 75M không chịu trách nhiệm về các thông lệ hoặc chính sách về dữ liệu của các chi nhánh, đối tác hoặc các bên thứ ba khác.

 1. Các câu hỏi về Chính sách này

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ email: ariesnguyen.732@gmail.com

 1. Thông tin được thu thập từ những người đăng ký cuộc đua

Trong quá trình đăng ký, 75Marathons thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, có thể bao gồm họ và tên, nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số điện thoại, tuổi, giới tính, cỡ áo thun, thu nhập hộ gia đình, giáo dục và nghề nghiệp.  Tất cả thông tin cá nhân mà 75M nhận được đều được sử dụng và duy trì theo Chính sách Bảo mật này.

 1. Sử dụng Thông tin Cá nhân

75M chỉ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, như được mô tả bên dưới.

Hoạt động Cuộc đua

Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc đua (qua haku), bạn đồng ý cho 75M sử dụng một số thông tin cá nhân nhất định cho các mục đích cần thiết cho việc tham gia cuộc đua của bạn, bao gồm những điều sau:

Chúng tôi tạo bib chứa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, tuổi, giới tính của bạn, số cuộc đua được chỉ định, cỡ áo phông, chỉ định wave start và corral và các thông tin khác cần thiết cho các hoạt động của cuộc đua.

Thông tin cơ bản của người dự thi (tên, địa chỉ, giới tính, tuổi, v.v.) được chuyển đến một hệ thống định thời để sử dụng theo dõi (thông qua chip điện tử) người chạy và ghi lại kết quả.

Liên lạc qua email

75M cũng sử dụng tên (họ và tên) và địa chỉ email của bạn để truyền đạt thông tin và hướng dẫn cuộc đua quan trọng, cũng như thông tin bổ sung mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo điều kiện thành công trong ngày đua. Điều này có thể bao gồm các liên kết đến các cơ hội đào tạo và các nguồn lực và sản phẩm khác từ các nhà cung cấp bên ngoài. Thông tin của bạn không được chia sẻ với các nhà cung cấp bên ngoài này, trừ khi có quy định khác bên dưới.

Chúng tôi cũng duy trì liên lạc qua email với những người tham gia cuộc đua, nhà tài trợ và các địa chỉ liên hệ khác để chia sẻ thông tin về các sự kiện cuộc đua trong tương lai và các cơ hội khác mà chúng tôi tin rằng cộng đồng cuộc đua của chúng tôi có thể quan tâm. Bạn có thể “chọn không tham gia” các thông báo này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tùy chọn “Hủy đăng ký” trên email hoặc bằng cách gửi email đến ariesnguyen.732@gmail.com .

Chia sẻ thông tin

75M cũng chia sẻ một số thông tin cá nhân nhận được từ bạn, như được mô tả bên dưới:

75M cung cấp dữ liệu về người về đích (tên, địa chỉ và email) cho nhiếp ảnh gia chính thức của cuộc thi marathon, với mục đích một lần là gửi email bằng chứng về người về đích để xem xét mà không bắt buộc phải mua.

Kết quả sự kiện, bao gồm tên, thành phố, tuổi, giới tính và thời gian kết thúc của người tham gia, được đăng trên Internet và cho những vận động viên có thời gian đủ điều kiện tham gia Cuộc thi Marathon Boston.

75M không bán, cho thuê hoặc cung cấp thông tin cá nhân không công khai của bạn cho bất kỳ ai khác ngoài những điều đã nêu ở trên. Trừ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, 75M sẽ không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với bất kỳ cá nhân, tổ chức, công ty hoặc bên thứ ba không liên kết nào.

Tuy nhiên, 75M có thể tùy ý chia sẻ dữ liệu thống kê với các nhà tài trợ cuộc đua hoặc các cơ quan truyền thông. Dữ liệu thống kê này không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về bất kỳ cá nhân nào và chỉ được sử dụng cho mục đích định lượng.

 1. Sử dụng Dữ liệu Tổng hợp

75M có thể giám sát dữ liệu tổng hợp liên quan đến việc sử dụng các trang web 75Marathons.com của mình (sau đây được gọi chung là “Trang web”) cho các mục đích tiếp thị kinh doanh hợp pháp và để cải thiện và quảng bá sử dụng các Trang web.

Liên quan đến các mục đích như vậy, 75M có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các bên thứ ba một cách tập thể và theo cách ẩn danh. Tiết lộ dữ liệu tổng hợp không tiết lộ thông tin cá nhân về người dùng cá nhân theo bất kỳ cách nào để xác định họ là ai hoặc cách liên hệ với họ.

Để kích hoạt các tính năng trên Trang web, 75M có thể chỉ định một hoặc nhiều “cookie” cho trình duyệt Internet của bạn. Cookie, trong số những thứ khác, điều hướng tốc độ thông qua Trang web của chúng tôi, theo dõi thông tin để bạn không phải nhập lại thông tin đó mỗi khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và có thể cung cấp cho bạn nội dung tùy chỉnh.

Cookie là một cơ chế Internet bao gồm một tệp văn bản nhỏ chứa một số nhận dạng duy nhất cho phép máy chủ web gửi các mẩu thông tin hoặc văn bản nhỏ qua trình duyệt của bạn và đặt chúng vào ổ cứng của máy tính để lưu trữ. Văn bản này cho máy chủ web biết nếu bạn đã truy cập trang web trước đó. Cookie không cung cấp danh tính hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ người dùng nào.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập và duy trì dữ liệu tổng hợp (chẳng hạn như số lượng khách truy cập vào Trang web) để giúp chúng tôi xem những khu vực nào được người dùng của chúng tôi yêu thích nhất và cải thiện và cập nhật nội dung trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kết nối dữ liệu tổng hợp với bất kỳ tên, địa chỉ hoặc thông tin cá nhân nhận dạng nào khác.

Đôi khi bạn có thể nhận được cookie từ các công ty hoặc tổ chức không liên kết, trong phạm vi họ đặt quảng cáo trên Trang web của chúng tôi hoặc được liên kết với Trang web. Các cookie của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn “nhấp” vào quảng cáo hoặc nội dung hoặc liên kết của họ. Thực hành này là tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp Internet. Do cách thức hoạt động của Internet, chúng tôi không thể kiểm soát việc thu thập thông tin này của các bên thứ ba và các cookie này không tuân theo Chính sách Bảo mật này.

 1. Sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật này

Việc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc đăng ký cho một trong các sự kiện của chúng tôi biểu thị sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty mà bạn sử dụng Trang web và thông tin bạn gửi (nếu có).

75M có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản của Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian mà không cần thông báo. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

 1. Rút lại sự đồng ý sử dụng

Nếu bất kỳ lúc nào, bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc 75M sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách được tiết lộ trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc trên Trang web, bạn có thể “chọn không tham gia” bằng cách gửi email đến ariesnguyen.732@gmail.com. Như đã lưu ý ở trên, cũng có các tùy chọn để chọn không tham gia liên lạc qua email bằng cách nhấp vào nút “hủy đăng ký” ở cuối thông báo qua email của chúng tôi với bạn.

 1. Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

75M sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích mà thông tin được thu thập, như được giải thích trong Chính sách Bảo mật này. Khi thông tin của bạn không còn cần thiết nữa, 75M sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được xử lý một cách an toàn. Trong một số trường hợp, 75M có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn, chẳng hạn như khi chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế hoặc kế toán hoặc khi có một vụ kiện tụng thực tế hoặc dự kiến ​​liên quan đến thông tin cá nhân.

75M đã thực hiện và duy trì các biện pháp và quy trình bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà 75M nhận được liên quan đến nhóm các sự kiện đang hoạt động của mình. Xin lưu ý rằng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn một phần phụ thuộc vào tính bảo mật của máy tính hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi và để giao tiếp với chúng tôi, cũng như dựa trên các biện pháp bảo mật mà bạn sử dụng để bảo vệ tên người dùng và mật khẩu liên quan.